دكتر محمدرضا صفاريان

دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي مكانيك - حرارت و سيالات و تبديل انرژي

برنامه هفتگي

ساعت کلاس

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

روزهای هفته

شنبه

 

مشاوره

کارگاه جوشکاري

ترموديناميک  2 202

مشاوره

یکشنبه

تبريد

203

مشاوره

ترمو پيشرفته

105

مشاوره

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

مشاوره

جلسه گروه

مشاوره

محاسبات عددي 201

ترموديناميک 2 202

مشاوره

 

سه شنبه

تبريد

207

مشاوره

ترمو پيشرفته

سمعي بصري مکانيک

مشاوره

 

 

 

 

 

چهارشنبه

مشاوره و ارائه گزارش هفتگي دانشجويان

 کارشناسي ارشد

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته

با عرض پوزش از دانشجویان نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته اواسط شهریور اعلام خواهند شد

+ نوشته شده در پنجشنبه ۸ مرداد۱۳۹۴ساعت ۸:۵۳ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته

با عرض پوزش از دانشجویان نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته اواسط شهریور اعلام خواهند شد

+ نوشته شده در پنجشنبه ۸ مرداد۱۳۹۴ساعت ۸:۴۴ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته

با عرض پوزش از دانشجویان نمرات میان ترم دوم و پایان ترم ترمودینامیک پیشرفته اواسط شهریور اعلام خواهند شد

+ نوشته شده در پنجشنبه ۸ مرداد۱۳۹۴ساعت ۸:۴۳ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات بخش اول پايان ترم درس تبريد و سردخانه

شماره دانشجويي پايان ترم (3.6) پايان ترم(11) بازديد
8957201 1.65 4.5 0.5
880803 1.8 6.25  
8956007 1.6 7.5 0.5
9056005 2.1 4.5 0.5
9057202 1.45 7 0.5
9199706 1.6 7.25 0.5
8956010 1.7 8.5 0.5
8956011 1.45 4.5 0.5
9057204 1.9 7 0.5
8957206 1.6 4 0.5
8856504 0.7 6.25 0.5
880812 0.9 7.5  
9056016 1.75 9 0.5
9056017 1.95 7.5 0.5
9057206 1.35 6.5 0.5
8956051 1 6.5 0.5
9056033 2.4 9 0.5
9099763 1.95 7  
9099508 1.4 3.75 0.5
8856508 1.85 7 0.5
9057210 1.25 4.75 1
8956043 2 8 0.5
9056032 2.3 7.75 0.5
+ نوشته شده در جمعه ۱۲ تیر۱۳۹۴ساعت ۲:۴ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

تبريد و سردخانه

دانشجويان لطفا اشتباه تايپي موجود در پروژه را اصلاح نمايند. مورد شماره 4 نگهداري بلند مدت مرغ ميباشد که اشتباها کوتاه مدت ذکر شده

+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ساعت ۱۵:۵۳ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

ميان ترم ترمو ديناميک 2

زمان آزمون ميان ترم ترموديناميک 2 همان 29 فروردين خواهد بود

+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ساعت ۱۵:۵۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

شروع نيمسال جديد

کليه کلاسهاي اينجانب از تاريخ شنبه 18 بهمن تشکيل خواهند شد.

آزمايشگاه ترموديناميک در صورت تکميل ظرفيت از روز شنبه 25 بهمن تشکيل خواهد شد.

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۴:۶ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات بخش اول پايان ترم سيال غيرنيوتني

شماره دانشجويي پايان ترم (6)
9224801 4.625
9224803 غ
9343101 4.75
9224804 3.625
9343106 3.625
9224807 5.25
9224820 5.25
9224808 0
9224809 0
9343102 3.75
9243102 4.125
9224813 4.75
9343103 4.25
9224814 5.125
9224902 4.375
9343104 4.75
9224904 غ
9224817 4.25
9224818 3.25
8941205 4.375
9343105 4.75
9224819 3.625
9224905 4.25
+ نوشته شده در جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ساعت ۱۹:۲ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ترموديناميک 2 تا به اين لحظه

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6) بخش اول پايان ترم (2) بخش دوم پايان ترم (10) ميان ترم دوم (6) بازديد(1) تکليف (1) حضور(1) مجموع 
9156001 0.55 1.25 1.3 6 3.48 0.5 1 1 12.7
9156002 0.75 3 1.25 2 3 0.5 1 1 9.5
9156004 1.35 2.5 1.4 5.25 4.14   1 1 13.3
9056008 0.5 1 1.1 2.25 3.84   1 1 8.3
9156007 0.65 1.5 1.3 6.5 4.02 0.5 1 1 13.7
9057214 0.65 2.25 1.1 1.5     0.36 0 5.9
9156009 1.2 3.5 1.1 5   1 0.88 1 13.7
9156010 0.9 2 0.95 5 4.44   1 1 12.1
9056014 1.25 0.25 0.3 2.25 3.48 0.5 0.96 0.8 7.9
9156014 1.2 5 1.85 9     1 0.6 18.7
9157218 0.9 2 0.95 2.5 1.08 0.5 1 1 8.9
9156017 0.8 1.75 0.6 5 2.94 0.5 1 1 11.2
9099763 0.6 0.25 0.75 5.5 1.68 0.5 1 1 10.3
9157205 0.7 1 1.1 2.5 3.3 0.5 1 1 9.0
9056025 1.05 2.5 1.8 4.75   0.5 0.56 1.2 12.4
9156033 1.35 2 1.4 7 1.56 0.5 1 1 14.3
9199755 0.95 1.5 1.25 3.75 1.74 0.5 0.88 1 10.0
9156023 0.9 1.75 1.6 5 5.88   0.88 0.8 13.0
9156024 1.1 3.25 1.35 5.5 3.84 0.5 1 1 14.0
8956035 0.9 1 0.95 4.25 1.62 0.5 1 1 9.9
9177717 1.15 2.5 1.3 8.75 5.76 0.5 0.88 1 17.7
9056028 1 1.75 1.15 6.5   0.5 0.84 0.9 12.6
9177727 0.9 1.25 1.35 7 5.64 0.5 1 0.5 14.7
9156026 1.1 0 1.1 4.75 5.7   1 0 10.8
9156030 1 0 1.2 4.75 4.68 0.5 1 1 11.8
9177702 0.7 0.5 1.45 2.5 2.28 1 1 1 9.0
9157212 1.1 1 1.5 7 5.16 0.5 1 0.9 15.1
9156031 1.2 2.75 1.55 5.75 5.64 0.5 1 0.8 15.0

نمرات نهائي وارد سامانه شدند.

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۸ دی۱۳۹۳ساعت ۲۳:۴ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پايان ترم ترمو 2 بخش اول

شماره دانشجويي بخش اول پايان ترم (2)
9156001 1.3
9156002 1.25
9156004 1.4
9056008 1.1
9156007 1.3
9057214 1.1
9156009 1.1
9156010 0.95
9056014 0.3
9156014 1.85
9157218 0.95
9156017 0.6
9099763 0.75
9157205 1.1
9056025 1.8
9156033 1.4
9199755 1.25
9156023 1.6
9156024 1.35
8956035 0.95
9177717 1.3
9056028 1.15
9177727 1.35
9156026 1.1
9156030 1.2
9177702 1.45
9157212 1.5
9156031 1.55
+ نوشته شده در جمعه ۲۶ دی۱۳۹۳ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم تحليل سيستمهاي انرژي

شماره دانشجويي پايان ترم (11)
9382501 9
9382502 9.25
9382503 8.5
9382504 7.75
9382505 8.75
9382506 5.25
9382507 9
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳ساعت ۱۱:۵۹ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي آزمايشگاه ترموديناميک

شماره دانشجويي نمره نهائي
8957205 16.2
9056010 17.4
9057205 17.2
9056027 17.5
9199755 13.2
8956033 16.5
9057212 15.4
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۴ دی۱۳۹۳ساعت ۱۰:۲۳ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

بازيد از تاسيسات بيمارستان شرکت نفت

بازيد روز پنجشنبه از تاسيسات بيمارستان شرکت نفت کنسل شده و به روز شنبه ساعت 10 موکول شده است. اطلاعات تکميلي به زودي اعلام خواهد شد

+ نوشته شده در چهارشنبه ۳ دی۱۳۹۳ساعت ۱۷:۳۹ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم ترمو 2 بخش دوم

شماره دانشجويي بخش دوم ميان ترم (6)
9156001 1.25
9156002 3
880604 1.25
9156004 2.5
9056008 1
9156007 1.5
9057214 2.25
9156009 3.5
9156010 2
9056014 0.25
9156014 5
9157218 2
9156017 0.75
9099763 0.25
9157205 1
9056025 2.25
9156033 2
9199755 1.5
9156023 1.75
9156024 3.25
8956035 1
9177717 2.5
9056028 1.75
9177727 1.25
9156026 0
9156030 0
9177702 0.5
9157212 1
9156031 2.75
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۳ساعت ۱۰:۳۸ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ترموديناميک 2

با عرض پوزش از همه دوستاني که اين درس را افتادند، نمرات پس از بررسي مجدد، ثبت نهائي شدند. انشالله ترم آينده با اخذ نمره خوب از اين درس بتوانيد جبران نماييد.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۷:۵۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي ترموديناميک 2

توضيحات:

نمرات 9 به بالا پاس خواهند شد.

در مورد نمرات بين 8 تا 9 بعد از رسيدگي به اعتراضات تصميم گيري خواهد شد. مثلا ممکن است بالاي 8.5 پاس شوند.

نمرات زير 8 با عرض پوزش افتادند. هيچ راهي نداره. لطفا التماس نکنيد.

مهلت اعتراض تا پايان روز دوشنبه 14 بهمن ميباشد. اعتراض ميتواند بصورت حضوري يا از طريق ثبت نظر در همين بخش صورت گيرد. درصورت مراجعه حضوري خواهشمند است از التماس پرهيز نماييد.

شماره دانشجويي نمره نهائي
860801 13.3
9056001 16.7
8956003 13.1
9057201 7.8
9056003 11.1
8956006 13.0
9056004 14.8
9056005 13.6
9056006 20.0
9056007 16.1
9057204 8.6
9056009 14.7
9056010 12.2
8957206 8.6
9056012 12.8
8856504 10.5
9056013 11.9
9056015 13.9
880812 7.7
9056016 13.2
8977713 7.6
9056019 12.0
8957225 8.1
8956022 6.9
8956051 8.4
9056020 8.9
8977726 12.4
9056033 9.6
9056021 8.9
9077719 6.5
8856403 8.1
8956025 7.1
8957215 9.8
9057207 13.4
9056026 8.3
9057210 9.5
9057211 10.5
9056027 8.6
9077717 9.1
8956033 8.8
9056030 16.5
9099785 14.1
880623 9.0
8957221 11.9
9056031 12.6
9057213 7.8
9056032 17.6
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۳:۴۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم جبراني ترموديناميک 2

شماره دانشجويي ميان ترم جبراني
860801
9056001
8956003
9057201 1
9056003
8956006 2
9056004 1.75
9056005
9056006
9056007
9057204 1
9056009
9056010
8957206 0.5
9056012
8856504
9056013 1.5
9056015
880812 2
9056016
8977713 1.25
9056019
8957225 0.75
8956022 1.25
8956051 1.875
9056020 1.375
8977726 2
9056033 1
9056021 1.25
9077719 0.875
8856403 0
8956025 1.25
8957215 0.75
9057207
9056026 1.25
9057210 1.5
9057211 1.75
9056027 1.875
9077717 1.5
8956033 1.75
9056030
9099785
880623 0.625
8957221
9056031
9057213 1.5
9056032
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۳:۴ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ترموديناميک 2

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6) بايان ترم (10) تست (2) تمرين (1) حضور (1) مجموع (20)
860801 0.875 4.5 2.5 1.25 1 1 11.1
9056001 0.375 4.75 7.5 1.25 1 0.7 15.6
8956003 0.45 3.25 5 0.6 1 1 11.3
9057201 0.525 2 0 1.25 1 1 5.8
9056003 0.25 4 1.5 1 0.92 1 8.7
8956006 0.6375 1 5.5 1.5 1 1 10.6
9056004 0.1 2.75 7 1.35 1 1 13.2
9056005 0.2 4 4 1.5 1 1 11.7
9056006 0.8 5.5 9.5 1.5 1 1 19.3
9056007 0.2 3.5 8 1 0.88 1 14.6
9057204 0 3 0.5 1.25 0.76 1 6.5
9056009 0.2 4.75 4.5 1.5 1 1 13.0
9056010 0.575 3.75 3 0.85 0.92 1 10.1
8957206 0.7625 1.5 2 1.3 0.96 1 7.5
9056012 0 3.5 4 1.35 1 1 10.9
8856504 0.25 3.75 1.25 0.75 0.96 1 8.0
9056013 0.1625 1.5 5.5 1.05 1 0.8 10.0
9056015 0.2125 4.25 5 0.85 0.92 1 12.2
880812 0.5 0 1.5 0.85 1 1 4.9
9056016 0.6 5 2.75 0.8 1 1 11.2
8977713 0.825 1 1.5 0.35 1 1 5.7
9056019 0.4 4.25 1.5 1.5 0.96 1 9.6
8957225 1.0625 2 1 0.5 0.88 1 6.4
8956022 1.375 0.25 1 0.5 0.76 1 4.9
8956051 0.45 1 1.5 0.85 1 1 5.8
9056020 0.2125 2.25 1.25 1 1 1 6.7
8977726 0.625 2.5 4 1.2 1 1 10.3
9056033 0.675 1.25 3.5 0.85 1 1 8.3
9056021 0.3 2 2.25 0.6 0.96 1 7.1
9077719 0.4 0.5 2 0.75 1 0.5 5.2
8856403 1.0625 2.5 1 0.55 0.88 1 7.0
8956025 0.3 0.25 2.5 0.35 1 1 5.4
8957215 0.35 2.25 3.5 0.65 1 0.9 8.7
9057207 0 4.25 4.5 0.9 0.92 1 11.6
9056026 0.3 0.5 2.5 1.35 1 1 6.7
9057210 0.25 2.75 1.25 1 1 1 7.3
9057211 0.233 1.75 3.75 0.9 0.92 1 8.6
9056027 0.1 1.5 1.75 0.75 0.96 1 6.1
9077717 0.775 1.75 2.5 0.1 1 1 7.1
8956033 0.2 2 1.5 0.7 1 1 6.4
9056030 0.7 4.75 6.25 1.5 0.92 1 15.1
9099785 0.4 4.25 5.25 0.75 0.84 1 12.5
880623 0.675 3 2 0.55 0.28 1 7.5
8957221 0.7875 3.5 2.25 1.05 1 1 9.6
9056031 0.35 5.25 1.25 1.5 0.96 1 10.3
9057213 0.13 1 0.75 1.55 1 1 5.4
9056032 0.975 4.75 7.5 1.25 1 1 16.5
+ نوشته شده در جمعه ۱۱ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۱:۴۶ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات اصلاح شده کارگاه ماشين ابزار

فرمول اصلاح شد. نمره ارائه بر ماکزيمم نمره تقسيم و در پنج ضرب شد. همچنين نمره آزمون به همين ترتيب. نمرات مثبتي هم که اضافه داده شده بودند بر 3 تقسيم شدند. لطفا ديگر اعتراض نفرماييد.

880604 17.4
880805 16.7
8956015 19.3
8957206 18.2
8756403 16.3
8956017 17.6
9056016 19.1
8957214 18.3
8957225 18.7
8956024 18.3
8856508 18.1
8956050 17.6
9077717 18.1
8956037 18.8


+ نوشته شده در یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۳:۵۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهايي ترمو 2

پايان ترم ترمو 2 در حال تصحيح شدن ميباشد که انشالله نتايج تا جمعه شب اعلام خواهند شد.

+ نوشته شده در شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت ۲۲:۳۰ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات نهائي کارگاه ماشين ابزار

 به علت اعتراض همه دانشجوها به نمره غير از 19 تا 20 نمرات حدف شدند. نمرات نهايي با تجديد نظر  فقط در سامانه ثبت نهايي خواهند شد.
+ نوشته شده در شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت ۱۳:۳۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات پايان ترم محاسبات عددی

شماره دانشجويي ميان ترم (8) پايان ترم (10) تکليف (1) حضور (1) مجموع (20)
860801 7.5 6.5 0.73 1 15.7
9117204 3.5 2.4 0.87 1 7.8
9056003 5.5 9.05 0.67 1 16.2
880203 8 7 0.73 1 16.7
910205 0 6.75 1.00 0.7 8.5
8956705 3.9 9.5 0.53 0.8 14.7
9117207 4.5 5.5 1.00 1 12.0
9157214 4.9 7.4 0.87 1 14.2
9050603 5.25 2.15 0.40 1 8.8
9017205 3 0 0.20 0.1 3.3
9117208 2.5 5 0.87 1 9.4
9156706 6 6.4 1.00 1 14.4
8957206 5 1.95 0.87 1 8.8
880209 7 8 0.07 0.4 15.5
8956104 6.5 0.75 0.73 0.8 8.8
9056607 4.15 2.4 1.00 1 8.6
9056014 5 3.6 0.53 0.9 10.0
9117213 5.5 6.15 1.00 1 13.7
9117308 3.3 3.9 1.00 1 9.2
9117309 3 8.25 0.20 1 12.5
910216 5 6 0.60 0.5 12.1
9156014 8 8.6 0.73 1 18.3
880240 8 7.55 1.00 1 17.6
9156712 7 10 1.00 1 19.0
9156713 6 8.75 0.93 1 16.7
9156714 4.5 3.4 1.00 0.6 9.5
870812 2.95 5.3 1.00 1 10.3
8956807 8 5 0.47 1 14.5
9156719 6.25 9.5 0.93 1 17.7
890220 8 5.9 0.93 1 15.8
9156721 5.5 8.3 0.93 1 15.7
9117315 2 4 0.27 1 7.3
9117316 3.5 10 1.00 1 15.5
8956809 6.25 5.6 0.93 1 13.8
9117220 6 4.4 0.93 1 12.3
9056026 7.25 4.5 0.87 1 13.6
9057210 6 5.4 1.00 1 13.4
8750625 3.3 0 0.73 0.4 4.4
9117223 5 8 0.20 1 14.2
880230 5.6 5.9 0.80 0 12.3
8977737 3.05 2.75 0.47 0.4 6.7
8956221 7.5 2.4 0.60 0.6 11.1
8856809 3.5 9 0.20 1 13.7
880234 8 3.7 1.00 1 13.7
9017324 3.8 4.5 0.73 1 10.0
9117322 5.75 3.4 0.20 0.6 10.0
9017322 3.5 2.15 1.00 1 7.7
8956113 4.5 3.45 0.87 1 9.8
+ نوشته شده در جمعه ۲۷ دی۱۳۹۲ساعت ۲۲:۳۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

پايان ترم ترموديناميک 2

اطلاعيه مهم: دانشجويان درس ترموديناميک 2 که ستاره دار هستند ميتوانند بخش ميان ترم را در روز 30 دي ساعت 10:30 امتحان دهند. لطفا اطلاع رساني به ساير دانشجويان صورت گيرد.

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۲ دی۱۳۹۲ساعت ۱۰:۲۶ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم ترمو 2

بخش ميان ترم براي دانشجوياني که ستاره دارند حذف نخواهد شد و اين دانشجويان لازم است تا به يک مسئله اضافه در بخش دوم آزمون پايان ترم پاسخ دهند. بخش اول پايان ترم که شامل 10 سئوال تستي ميباشد براي همه دانشجويان و از کل مطالب درس داده شده است.

ملاک ستاره دار بودن دانشجويان فقط نمره نبوده و تشخيص عدم يادگيري از سوي اينجانب بوده است و قابل اعتراض نيست.

شماره دانشجويي بخش اول ميان ترم (2) بخش دوم ميان ترم (6)
9056006 0.8 5.5
9056031 0.35 5.25
9056016 0.6 5
9056009 0.2 4.75
9056032 0.975 4.75
860801 0.875 4.5
9056001 0.375 4.25
9056015 0.2125 4.25
9056019 0.4 4.25
9057207 0 4.25
9056030 0.7 4.25
9099785 0.4 4.25
9056003 0.25 4
9056005 0.2 4
8856504 0.25 3.75
9056007 0.2 3.5 *
9056010 0.575 3.5
9056012 0 3.5
8957221 0.7875 3.5
8956003 0.45 3.25
9057204 0 3 *
880623 0.675 3 *
9057210 0.25 2.75 *
8977726 0.625 2.5
8856403 1.0625 2.5 *
9056020 0.2125 2.25 *
8957215 0.35 2.25 *
9057201 0.525 2 *
8957225 1.0625 2 *
9056021 0.3 2 *
8956033 0.2 2 *
9056004 0.1 1.75 *
9057211 0.233 1.75 *
9077717 0.775 1.75 *
8957206 0.7625 1.5 *
9056013 0.1625 1.5 *
9056027 0.1 1.5 *
9056033 0.675 1.25 *
8956006 0.6375 1 *
8977713 0.825 1 *
8956051 0.45 1 *
9057213 0.13 1 *
9077719 0.4 0.5 *
9056026 0.3 0.5 *
9077724 1.0875 0.5 *
8956022 1.375 0.25 *
8956025 0.3 0.25 *
880812 0.5 0 *

+ نوشته شده در یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ساعت ۲۱:۱۷ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

نمرات ميان ترم

با عرض پوزش از دانشجويان عزيز. فرايند تصحيح اوراق بسيار بيشتر از آن چيزي که متصور ميشد به طول خواهد انجاميد. انشالله سعي ميشود تا پايان هفته جاري نمرات ميان ترم ترم 2 اعلام شوند و پس از آن اوراق ميان ترم محاسبات تصحيح خواهند شد.

+ نوشته شده در جمعه ۶ دی۱۳۹۲ساعت ۱۰:۳۲ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

کارگاه ماشين ابزار

جزوه کارگاه ماشين ابزار

آزمون بصورت تستي در روز سه شنبه 3 دي ساعت 13 در سمعي بصري 2 برگزار ميگردد

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۷ آذر۱۳۹۲ساعت ۱۹:۵۸ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه

دانشجويان درس طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه ميتواند مراجع مفيد جهت اين درس را از اين بخش دانلود نمايند

Refrigeration and Air-Conditioning Third editionA. R. Trott and T. Welch

اصول کار با کمپرسورهای رفت و برگشتی

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱ساعت ۱۰:۳۱ قبل از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

توصيه به دانشجويان ترموديناميک 2 در نيمسال جديد

جهت موفقت در اين درس لازم است تا به اندازه کافي تمرين حل کنيد. حداقل 100 تمرين قبل از هر آزمون توصيه مي شود. لازم است تا تمرين ها را خودتان حل کنيد و نه اينکه حل را جلويتان بگذاريد و تمرين حل شده را ياد بگيريد. فقط در مواردي به حل مراجعه کنيد که هيچ راهي به ذهنتان نمي رسد در اينصورت فقط يک نگاه به حل بيندازيد. در هنگام حل تمرين دقت کافي داشته باشيد گوئي که سر جلسه آزمون هستيد ولي نيازي نيست سرعت عمل بالائي مانند آزمون داشته باشيد. تمرين را تا آخر حل کنيد و به اين نکته که اينطور و اينطور خواهد شد و جواب بدست خواهد آمد اکتفا نکنيد. تکاليف را خودتان حل کنيد و به موقع تحويل دهيد. نگذاريد مطالب درسي جمع شوند و هر هفته خود را به روز کنيد.

اين روش فقط مختص موفقيت در اين درس نيست و براي سائر دروس هم جواب خواهد داد.

+ نوشته شده در جمعه ۶ بهمن۱۳۹۱ساعت ۱۹:۱۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک

مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مهندسي مکانيک
+ نوشته شده در شنبه ۹ دی۱۳۹۱ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر توسط محمدرضا صفاريان

<-BlogAbout->